Regulamin

Właścicielem portalu jest spólka Take!Cup Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwone Maki 53 lok. 26, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000793202